Selama masa-masa pemeringkatan ini sudah dilaksanakan, semua pemain pro telah